90-konto

Sam-Hjälp är godkänd innehavare av 90-konto. Det innebär att vi av Svensk Insamlingskontroll tilldelats ett sjusiffrigt bankgironummer för insamling av gåvor till Sam-Hjälp. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar de godkända organisationerna. Det är en noggrann kontroll som kräver årliga redovisningar och rapporter enligt förutbestämda regler. Det är angeläget att organisationen står för sunda marknadsföringsmetoder och att minst 75 procent av de bidrag som har skänkts används för organisationens ändamål och högst 25 procent får gå till administrationskostnader.

I Sam-Hjälp är det endast 3 % som går till administrativa kostnader och hela 97 % går direkt till ändamålet.

Tidningen Dagen gjorde i slutet av 2019 en sammanställning av de 20 största kristna hjälporganisationerna i Sverige över deras administrativa kostnader. Där framgår att Sam-Hjälp ligger på näst högsta plats för att ha extremt låga kostnader. Tidningen ställde frågan till Sam-Hjälp hur vi kan ha så låga administrativa kostnader. 

Av en skänkt 100-lapp går 97 kr ut i direkt hjälp i Sam-Hjälp.

Utdrag ur artikeln:
”På samma sätt är det volontärerna som gör att Sam-Hjälp kan hålla nere sina kostnader. 180 personer är i dagsläget engagerade i allt från second hand-arbete till att köra lastbilar med hjälpsändningar. Även ekonomichefen är volontär. – Att vi kan hålla nere kostnaderna gör ju att vi kan hjälpa fler människor i utsatthet, säger David Öhgren.”

Klicka på länken för att läsa hela artikeln. Obs betallänk. https://www.dagen.se/nyheter/sa-mycket-tar-hjalporganisationerna-av-hundralappen-du-skanker-1.1610020?paywall=true

Illustration över 90-konto - svensk insamlings kontroll.
Close Bitnami banner
Bitnami