Estland

När Estland deklarerat sin självständighet från Sovjetunionen 1991 genomgick landet några svåra år. Det ekonomiska systemet förändrades snabbt vilket ledde till stor arbetslöshet och livet var tufft och osäkert för många drabbade familjer. Sam-Hjälp var en av de organisationer som var med och gav bistånd på olika sätt. Med många nya ekonomiska reformer och med stor privatisering av näringslivet kunde man efter ett antal år vända den ekonomiska negativa trenden.

Estland var ett av de första länderna från forna Östeuropa som anslöt sig till EU. Det var redan 2004. Detta gav en positiv utveckling för landet. Under den globala finanskrisen 2008 drabbades dock Estland hårt igen.

Sam-Hjälp har genom årens lopp gett stöd till olika projekt. Allt eftersom landet utvecklats positivt har olika projekt avslutats. Numera består biståndet av humanitära hjälpsändningar. Senast var det organisationen Village of Hope som var mottagare. Det är ett rehabiliteringscenter för drog- och alkoholberoende. Med stor framgång hjälper de ett stort antal människor genom ett tiomånadersprogram som är baserat på kristen grund. I programmet arbetar man med att se orsakerna och konsekvenserna till sitt beroende och samtidigt uppmuntra till att ta itu med olösta problem och återställa trasiga relationer. Det är viktigt att ge hopp för framtiden och förståelsen att livet har en mening och en poäng. Statistiskt har det visat sig att 69 % av deltagarna förbli nyktra efter genomgånget vilket är en mycket hög procent.

Vår hjälp till Village of Hope har bestått av mat, kläder och möbler.

Ge en gåva till Estland

Close Bitnami banner
Bitnami