Estland

När Estland deklarerat sin självständighet från Sovjetunionen 1991 genomgick landet några svåra år. Det ekonomiska systemet förändrades snabbt vilket ledde till stor arbetslöshet och livet var tufft och osäkert för många drabbade familjer. Sam-Hjälp var en av de organisationer som var med och gav bistånd på olika sätt. Med många nya ekonomiska reformer och med stor privatisering av näringslivet kunde man efter ett antal år vända den ekonomiska negativa trenden.

Estland var ett av de första länderna från forna Östeuropa som anslöt sig till EU. Det var redan 2004. Detta gav en positiv utveckling för landet. Under den globala finanskrisen 2008 drabbades dock Estland hårt igen.

Sam-Hjälp har genom årens lopp gett stöd till olika projekt. Allt eftersom landet utvecklats positivt har olika projekt avslutats. Numera består biståndet av stöd till rehabiliteringscenter för alkohol- och drog-beroende. Den övergripande organisationen Avatud Lootuse har varit mottagare för humanitära hjälpsändningar och fördelat biståndet till flera olika center.

Med stor framgång hjälper de ett stort antal människor genom ett gediget utvecklat program som är baserat på kristen grund. I programmet arbetar man med att se orsakerna och konsekvenserna till sitt beroende och samtidigt uppmuntra till att ta itu med olösta problem och återställa trasiga relationer. Målsättningen är att ge hopp för framtiden och förståelse för att livet har en mening och ett mål.

Estland har hög överkonsumtion av alkohol i jämförelse med andra europeiska länder.

Ge en gåva till Estland

Close Bitnami banner
Bitnami