Ekonomi

Sam-Hjälps verksamhet bedrivs på gåvor från privatpersoner och företag, kollekter, anslag från församlingar och organisationer, testamenten och inkomster vid försäljning av secondhand-varor.

Sedan lång tid tillbaka är Sam-Hjälp helt oberoende av statliga medel för att bedriva projekt.

Det är alltid ett stort förtroende att bedriva hjälpverksamhet. Pengarna måste på ett så effektivt sätt som möjligt generera maximalt belopp in i de olika projekten. Genom att vi är beviljade att inneha ett 90-konto står vi under Svensk Insamlingskontrolls översyn. Årligen ges noggranna rapporter enligt deras direktiv. Sam-Hjälp har en administrativ kostnad på enbart 3%. Vilket i jämförelse med andra organisationer ger vid handen att det är näst intill oslagbart lite.

Vill du ge aktieutdelning som en gåva till Sam-Hjälp är den skattebefriad och blir på det sättet ytterligare en välsignelse i Sam-Hjälps verksamhet. Läs mer här.

Som gåvogivare får du göra skatteavdrag på gåvor som ges till Sam-Hjälp. Organisationen är godkänd av skatteverket för detta. Du får 25% avdrag för gåvor upp till 12 000 kr. Läs mer här.

Sam-Hjälp har genom åren varit mån om att ha full transparens och öppenhet i organisationen. Som ett led i detta finns Sam-Hjälps årliga verksamhetsberättelser här på hemsidan tillgängligt för alla som är intresserade.

Skattefri aktieutdelning

Sam-Hjälp är juridiskt sett en ideell förening. Vilket innebär att hjälporganisationen är moms- och skattebefriad. Som aktieägare i börsbolag eller som delägare i fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning till Sam-Hjälp. Din gåva är då skattebefriad. När du ger din aktieutdelning direkt behöver du inte betala någon kapitalskatt, för närvarande 30 procent. Det som annars skulle gå till skatt kommer på det sättet utöver gåvan Sam-Hjälp till del.

Skattereduktion

Sedan staten återinförde lagen om skattereduktion för gåvor till välgörenhet är Sam-Hjälp en godkänd organisation för att tillgodogöra sig detta. Avdraget gäller för gåvor som är mellan 2 000 och 12 000 kr under ett år. Den som har fyllt 18 år och har skänkt en gåva får dra av 25% av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får per gåvotillfälle inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla. För att använda sig maximalt av denna lag ger man en gåva på 12 000 kr och får tillbaka 25% av beloppet, dvs 3000 kr. För att få skattereduktion ska du lämna ditt personnummer till Sam-Hjälp. Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Close Bitnami banner
Bitnami