Barnhem

Vem vill bo på barnhem? Vem vill driva barnhem? Ska barn rent generellt bo på barnhem? Frågorna är alltför komplexa för att kunna ge ett enkelt svar. Medan debatten, angående barnhemmens vara eller icke vara går vidare i Sverige fortsätter länder i östra Europa att brottas med höga siffror på antalet anonymt övergivna och omhändertagna barn. Det är frestande lätt att ha en naiv syn på frågorna som då lätt kan leda till ett önsketänkande till svar.

Det är nu länge sedan som Sam-Hjälp gick i bräschen för fosterhemsplaceringar i Rumänien. Trots lyckade satsningar är det tydligt att barnhemmen behövs tills landets ekonomi och sociala prioriteringar har förbättrats och stabiliserats.

”Jag vill säga tack till alla 30 år som ni har hjälpt våra barn.
Tack för all support!”

Sedan många år tillbaka stöder Sam-Hjälp ett statligt ägt barnhem i Olteni, Rumänien. På barnhemmet bor omhändertagna barn med särskilda behov. Till den komplexa bilden hör ofta också att många barn kommer från romska familjer. Barn med alla dessa egenskaper är mycket svårplacerade. När alla möjligheter till adoption eller fosterhemsplacering är uttömda är räddningen för dem en plats på ett barnhem.  I de flesta fall är det en nödlösning som samtidigt kan innebära en drömsituation för barnet.

I staden Tirgu Mures i Rumänien stöder Sam-Hjälp två familjebarnhem som drivs i varm kristen anda. Barnhemmen försöker begränsa antalet barn för att kunna driva dem så familjelikt som möjligt. Under barnens tonårstid ingår de i särskilda integrerings program för att utrustas för vuxenlivet. Med starkt stöd från barnhemmet, som egentligen aldrig upphö, får de ta steg för steg ut i självständighet.

I utkanten av Moldaviens huvudstad stöder Sam-Hjälp ett barnhem som är uppbyggt på 10 familjer som bor i ett gemensamt område. Det började med att Filadelfiaförsamlingen i staden började ta emot så kallade gatubarn i kyrkan. Där fick de mat, hjälp med hygien och rena kläder. Snart upptäckte ledningen i kyrkan att dessa barn inte hade några hem. När de lämnade kyrkan gick de ut på gatan och till parker för att driva omkring. Då växte insikten och ansvaret för barnen vilket ledde till idén om att ge dem ett hem. Genom ett Guds under kunde församlingen köpa in ett område med 10 fallfärdiga hus. Husen renoverades och lämpliga familjer valdes ut som fick i uppdrag att öppna sina hem för ett stort antal fosterbarn. På så sätt började Bethania Christian Center att byggas upp.

Ge en gåva till barnhem

Ditt bidrag gör skillnad!

Close Bitnami banner
Bitnami