Barnhem

Vem vill bo på barnhem? Vem vill driva barnhem? Ska barn rent generellt bo på barnhem? Frågorna är alltför komplexa för att kunna ge ett enkelt svar. Medan debatten, angående barnhemmens vara eller icke vara går vidare i Sverige fortsätter länder i östra Europa att brottas med höga siffror på antalet anonymt övergivna och omhändertagna barn. Det är frestande lätt att ha en naiv syn på frågorna som då lätt kan leda till ett önsketänkande till svar.

Det är nu länge sedan som Sam-Hjälp gick i bräschen för fosterhemsplaceringar i Rumänien. Trots lyckade satsningar är det tydligt att barnhemmen behövs tills landets ekonomi och sociala prioriteringar har förbättrats och stabiliserats.

”Jag vill säga tack till alla 30 år som ni har hjälpt våra barn.
Tack för all support!”

Under många år gav Sam-Hjälp stöd till ett statligt ägt barnhem i byn Olteni i Rumänien. När Rumänien 2008 blev medlem i Europeiska Unions ställdes de inför nya krav på många områden. Ett krav som välkomnades från omvärlden var reformprogram för hur föräldralösa, funktionsnedsatta och omhändertagna barn ska tas omhand. I förändringsprocessen ingick att avskaffa de stora institutionerna för barn. I Covasna län där Olteni ligger gick det ända till december 2021 innan man uppfyllde just det kravet. Då stod tre nybyggda gruppbostäder klara för att ta emot barnen med särskilda behov.

Sam-Hjälp ger stöd till sammanlagt fyra gruppbostäder i Covasna län. Det är ca 60 barn totalt.

I staden Tirgu Mures i Rumänien stöder Sam-Hjälp två familjebarnhem som drivs i varm kristen anda. Barnhemmen försöker begränsa antalet barn för att kunna driva dem så familjelikt som möjligt. Under barnens tonårstid ingår de i särskilda integrerings program för att utrustas för vuxenlivet. Med starkt stöd från barnhemmet, får de ta steg för steg ut i självständighet.

I utkanten av Moldaviens huvudstad stöder Sam-Hjälp ett barnhem som är uppbyggt på 10 familjer. Det började med att Filadelfiaförsamlingen i staden började ta emot så kallade gatubarn i kyrkan. Där fick de mat, hjälp med hygien och rena kläder. Snart upptäckte ledningen i kyrkan att dessa barn inte hade några hem. När de lämnade kyrkan gick de ut på gatan och till parker och levde där. Då växte insikten och ansvaret för barnen vilket ledde till idén om att ge dem ett hem. Genom ett Guds under kunde församlingen köpa in ett område med 10 fallfärdiga hus. Detta blev starten på Bethania Christian Center. Husen renoverades och lämpliga familjer valdes ut som fick i uppdrag att bli fosterföräldrar för övergivna barn. Under åren har ett stort antal barn fått växa upp i trygga familjer på detta kristna center. På senare år har en del familjer övergått till att bli internathem för barn som kommer från olika delar i landet och går på församlingens skola som är uppbyggd på samma område.

Ge en gåva till barnhem

Ditt bidrag gör skillnad!

Close Bitnami banner
Bitnami