Moldavien

Europas fattigaste land, så presenteras landet Moldavien i många rapporter. Det lilla landet som är mindre än en tiondel av Sveriges yta ligger inklämt mellan Ukraina och Rumänien. Självständigt sedan 1991 men ändå med stor påtryckning från Ryssland. Politiskt är det starka motsättningar mellan de rysslandsorienterade och de som vill närma sig EU. Landet kämpar med utbredd korruption. Moldaviens politik och styre inger inte någon trygghet för invånarna. Mänskliga rättigheterna och rättvis behandling ställs ofta åt sidan och istället frodas makt och korruption.

Läs mer om vårt arbete i Moldavien nedan.

”Tack för att ni tänker på oss och har hjärtat fullt av kärlek och önskan om hjälp till människor i Moldavien, genom den humanitära hjälp som ni har skickat till oss. Gud välsigne er!”

I mätningar visas siffror att mer än 10 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Detta är orsakerna till att många moldavier lämnar landet. Invånarantalet minskar ständigt. Under dessa förutsättningar känns det självklart att Sam-Hjälp ska finnas på plats och bidra med det som är möjligt.
Sedan 20 år tillbaka rullar Sam-Hjälps lastbilar kontinuerligt in över gränsen och vidare till huvudstaden Chisinau med lasten full av förnödenheter. Mottagare har under årens lopp varit Bethania Christian Center som är ett hjälpcenter i Filadelfiakyrkans regi. Från barnhemmet distribueras hjälpsändningarna vidare till familjer, hemlösa, skolor och sjukhus mm.

Under de senaste åren har Sam-Hjälp gått in som sponsor till ett nytt arbete som är beläget 25 mil norrut i landet. I tre samhällen utanför staden Drochia finns nystartade verksamheter för barn. I ett samhälle där barnen inte har någon ytterligare stimulans än skolan är dessa samlingar mycket uppskattade. Med ett program med sång, bibelundervisning, aktiviteter och ett lagat mål mat samlar man många barn. Med glädje och entusiasm deltar barn från 5 år ända upp till 16 års ålder.
På dessa platser görs också varje månad hjälpinsatser för funktionsnedsatta och ensamma pensionärer.

Sam-Hjälp ger ekonomiska möjligheter till att ett stort antal gamla, ensamma, handikappade får förstärkning med mat och hygienartiklar varje månad. För de mest ensamma är detta månatliga besök, med leverans av varor, också den enda kontakten utanför hemmet.
Sam-Hjälp vill gärna sända materiell hjälp också till detta område men för våra mottagare har inte den möjligheten öppnats ännu. Det är förenat med mycket byråkrati och är resurskrävande.

Genom årens lopp har Sam-Hjälp kunnat leverera ett flertal ambulanser till olika sjukhus och vårdcentraler i Moldavien. Tacksamheten är då överväldigande från mottagarna över gåvan som kan vara en 6 år gammal ambulans som rullat bortemot 50 000 mil i Sverige!

Ute på landsbygden långt från huvudstaden, genomfartslederna och tätorterna möter man den fattigdom som beskrivs i rapporterna om Moldavien. Den grymma, kalla, smutsiga och hårda fattigdom som håller invånarna i ett förlamande järngrepp.

Ge en gåva till Moldavien

Close Bitnami banner
Bitnami