Matdistribution

Våra partners i de olika länderna arbetar nära människor som är i behov av hjälp. I många situationer är hjälpbehovet akut, ibland handlar det om att rädda liv. De elementära behoven av mat och kläder måste tillgodoses.

Genom våra humanitära hjälpsändningar får våra partners möjlighet att tillgodose det behovet. När de arbetar med barn i olika sociala sammanhang kommer de i kontakt med familjerna och får inblick i deras sociala status och behov av hjälp. Ibland kan det leda till större insatser som till exempel hjälp med att renovera sitt hus, installation av en värmekamin eller hjälp med att installera el eller vatten.

forts

”När maten är slut letar vi efter mat bland soporna.”

I Sam-Hjälps samtliga skolprojekt ingår dagligen ett mål mat. För att prestera bra i skolan behövs näringsriktig mat. Antingen är barnen i skolprojektet innan de går till den ordinarie skolan eller efter.

I norra delen av Moldavien stöder Sam-Hjälp matdistribution till ett antal familjer och ensamma äldre i tre olika samhällen. Här är fattigdomen stor. Såväl äldre som barnfamiljer är helt i avsaknad av sociala bidrag. Funktionsnedsatta får ingen hjälp från staten. Pensionerna är inte tillräckliga för att överleva. Många är beroende av snälla grannar och kärleksfulla människor från kyrkan.

Liknande arbete finns också på flera ställen i Rumänien och även i Bulgarien.

Sam-Hjälps satsning att ge ett matpaket inför julen är vida känt i Sverige. År efter år har det packats tusentals paket av villiga händer i Jönköping/Huskvarna. Dessa har sedan fraktats till olika länder. Ett stort antal familjer får sedan besök och får ta emot en kartong innehållande 17 kg av mat och hygienartiklar. För familjerna som får ett paket betyder det stor glädje, ett ekonomiskt tillskott och i bästa fall tänder kärleksgåvan en strimma av hopp för framtiden.

Ge en gåva till matdistribution

Ditt bidrag gör skillnad!

Close Bitnami banner
Bitnami