Katastrofhjälp

Genom årens lopp har Sam-Hjälp kunnat ingripa vid flera tillfällen när något av våra fokusländer hamnat i katastrofläge. Så var det när kriget statade på Balkan, när naturkatastrofer som översvämningar drabbade Serbien och senast när det fullskaliga invasionskriget startade i Ukraina.

Sam-Hjälp har en nära relation med partners i andra länder, har en snabb beslutsväg, stor flexibilitet och ofta ett lager av material. Detta har gjort att Sam-Hjälp har kunnat ge omedelbar hjälp när katastrofer har inträffat.

När Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022 hade Sam-Hjälp direktkontakt med Yuriy Voloshin (kontaktperson i Ukraina) tidigt på morgonen. Direkt efter samtalet drogs riktlinjerna upp för den första sändningen med katastrofhjälp. Under dagen köptes material in och man fick kontakt med en ukrainsk åkeriägare som just då var i Sverige.

Morgonen därpå lastades en långtradare full med material och redan på eftermiddagen var den klar och satte kurs mot Ukraina.

Det första året av kriget sände Sam-Hjälp många transporter med hjälp till Ukraina. Hjälpsamheten och generositeten från privatpersoner och företag var enormt stor.

Biståndet till Ukraina har sett olika ut allt eftersom tiden gått. Fortfarande behöver människor som förlorar sina hem katastrofhjälp, andra behöver hjälp för att kunna etablera sig på nya platser. Under vintrarna har Sam-Hjälp kunnat bidra med kaminer.

Ett stort antal ambulanser och andra fordon har Sam-Hjälp kunnat förmedla tack vare många sponsorer som bistått med resurser.

Sam-Hjälp har också gett stora summor pengar för inköp i Ukraina. Pengar som gått till inköp av mat, hygienprodukter, byggmaterial för renoveringar, sättpotatis och mycket annat.

Sam-Hjälps bistånd till Ukraina fortsätter. Tack vare nya och trogna gåvogivare i Sverige är det möjligt att hjälpa. Tack vare våra mottagare i Ukraina kommer biståndet ända fram till frontlinjen och kan lindra nöden.

Close Bitnami banner
Bitnami