Vårt arbete

Sam-Hjälps huvudfokus och målsättning är att ge humanitär hjälp på kristen värdegrund till Östeuropa. Behoven ser lite olika ut i de olika länderna där Sam-Hjälp är engagerad, vilket också gör att biståndet är anpassat därefter.

Sam-Hjälps grundregel är att i första hand samarbeta med en kristen organisation eller en lokal församling i respektive land. Genom årens lopp har detta koncept visat sig effektivt där Sam-Hjälp kan bistå med materiella och ekonomiska resurser och den lokala organisationen får redskap för att kunna lindra nöden och ge diakonalt stöd.

Under ett år skickar Sam-Hjälp ca 30 långtradare fullastade med användbart material för familjer och institutioner. Materialet består av skänkta gåvor som kläder, skor, sängkläder, möbler, hjälpmedel och mycket annat.

Sam-Hjälp understödjer ett stort antal projekt med månatligt och en del tillfälligt ekonomiskt stöd. Insatser som skolprojekt, sociala projekt, barnhem, matbespisning, arbete bland romer mm.

Läs mer under respektive land och projektområde. Var med och stöd oss i kampen mot fattigdom i Östeuropa!

AL AD AT BY BE BA BG HR CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IT XK LV LI LT LU MK MT MD MC ME NL NO PL PT RO RU SM RS SK SI ES SE CH UA GB VA

% till hjälpinsatser

Volontärer

Medlemmar

Projektområden

Genom årens lopp har Sam-Hjälp gett ekonomiskt stöd till många olika projekt. Det utökas ständigt med nya samtidigt som andra planenligt avslutas. Varje månad ges kontinuerligt stöd till barnhem, matbespisning, rehabiliteringsprojekt, skolprojekt, stöd till pastorer, aktiviteter för barn och hemtjänst. Andra projekt som lägerverksamhet, renoveringar och sociala insatser får tillfälligt stöd.

I samarbete med ansvarig organisation på plats görs skriftliga överenskommelser som bland annat beskriver insatsen, målsättning, tidsperiod och uppföljning.

Det ekonomiska biståndet görs möjligt tack vare olika gåvor. Många har valt att bli ”fadder” för ett speciellt utvalt projekt vilket innebär att man lovat att kontinuerligt varje månad ge pengar för att stödja arbetet. Andra är trogna månadsgivare utan att ange något speciellt ändamål.

Försäljningen i vår secondhand butik ger stora möjligheter för ekonomiskt stöd. Där är såväl givare av secondhandmaterial som köpare betydelsefulla givare.

Gåvor insamlade som kollekt vid samlingar, minnesgåvor vid begravningar, födelsedagsgåvor, testamenten och andra donationer blir till stora välsignelser i Sam-Hjälps projekt.

Vill du bli fadder?

En möjlighet att göra skillnad på lång sikt.
Close Bitnami banner
Bitnami