Ukraina

Sam-Hjälp började köra hjälpsändningar till Ukraina redan på 1990-talet. Vår samarbetspartner sedan 2008 är en hjälporganisation som heter Zorja Nadii i staden Berdyciv. Hjälparbetet leds av organisationens ledare, Yuriy Voloshin som också är pastor i en av stadens pingstförsamlingar.

Sedan Rysslands fullskaliga invasionskrig startade i februari 2022 har allt hjälparbete totaltförändrats. Redan dagen efter kriget började sände Sam-Hjälp den första långtradaren med katastrofhjälp.

Kriget började egentligen redan 2014 på Krimhalvön och i de östra delarna och landet har dränerats på stora belopp pengar som gått till armén. Det fullskaliga kriget har orsakat ofantligt stora skador och oersättliga förluster.

Läs mer om vårt arbete i Ukraina nedan.

”Många gånger har lastbilen kommit till vårt land och haft med sig så många saker som vi behöver för vårt folk. Vi ber om Guds välsignelse över framtiden, över ert arbete.”

Hjälporganisationen i Berdyciv byggde för ett antal år sedan, med hjälp från Sam-Hjälp, upp en lägergård några mil från staden. Anläggningen är belägen i byn Pjatka. Gården har varit till stor glädje för barn och ungdomar från området som fått åka på läger.

När kriget startade omvandlades lägergården till ett humanitärt center. Hit kommer Sam-Hjälps hjälptransporter med katastrofhjälp. I Pjatka lastas materialet om i mindre transportfordon för att kunna nå så långt österut mot fronten som möjligt. Hjälpsändningarna som kommer från Sverige fördelas till ett stort antal olika städer och områden som är drabbade av kriget.

I början av kriget blev lägergården också många flyktingars hem. Många kom och fick en tillflyktsort under kortare eller längre tidsperioder under sin flykt vidare.

De humanitära sändningarna från Sverige ökade i antal när hjälpbehovet blev akut efter krigsutbrottet.

Sam-Hjälp har också bistått med stora ekonomiska resurser som gett möjlighet för inköp av varor som finns i landet.

På hjälpsändningarna från Sverige har Ukraina fått hjälp med mat, hygienartiklar, kaminer, el-aggregat, kläder, sängkläder, skor, möbler, sjukhusmaterial, byggmaterial och mycket annat. Ett flertal fordon såsom ambulanser, brandbil, begravningsbil, minibuss, har körts från Sverige och överlämnats i Ukraina.

Ge en gåva till Ukraina

Close Bitnami banner
Bitnami