Ukraina

Sam-Hjälp började köra hjälpsändningar till Ukraina redan på 1990-talet. Vår samarbetspartner i Ukraina är en hjälporganisation som heter Zoradi Nadie i staden Berdyciv. Hjälparbetet leds av organisationens ledare, Yuriy Voloshin som också är pastor i en av stadens pingstförsamlingar.

Ukraina har alltsedan frigörelse från Sovjetunionen, 1991 brottats med stora ekonomiska svårigheter. En utbredd korruption har förhindrat genomförandet av nya reformer. Sedan kriget började 2014 i östra delarna av landet har stadskassan dränerats på stora belopp som gått till försvarsmakten istället för att bygga upp landets sociala system och utbildningsväsen.

Läs mer om vårt arbete i Ukraina nedan.

”Många gånger har lastbilen kommit till vårt land och haft med sig så många saker som vi behöver för vårt folk. Vi ber om Guds välsignelse över framtiden, över ert arbete.”

Hjälporganisationen i Berdyciv har med stort stöd från Sam-Hjälp byggt upp en lägergård några mil från staden. Anläggningen har stor potential utöver lägerverksamhet. Här anordnas varje vecka samlingar för barn och ungdomar från närområdet. Det finns också planer på att starta rehabiliteringsprojekt för socialt utsatta människor.

Hjälpsändningarna som kommer från Sverige fördelas i hela området runt staden Berdyciv. Många familjer ute på landsbygden har stora barnkullar, en hög procent är arbetslösa och det är mycket vanligt med alkoholproblem. För dessa familjer betyder hjälpsändningarna från Sverige väldigt mycket.

På frågan vad som är störst behov av, är svaret alltid mat och kläder. Det är alltid förenat med stor pappersexercis för att få tillstånd att föra in en hjälpsändning i landet och det är extra besvärligt med införseltillstånd av livsmedel. Det är ett arbete som samarbetspartnern, Yuriy Voloshin gärna gör för att kunna lindra nöden för alla de som desperat vänder sig till honom för att be om hjälp.

En del material som kommer från Sverige har vid flera tillfällen lastats om till en ny hjälpsändning som sedan skickats vidare till de krigsdrabbade i östra Ukraina.

Ge en gåva till Ukraina

Close Bitnami banner
Bitnami