Romer

För några år sedan, när romernas närvaro ökade i Sverige, blev allmänhetens intresse större för folkgruppens historia och diskriminering. Av de länder som Sam-Hjälp har engagemang i bor det flest romer i länderna Rumänien och Bulgarien. Det är också de två länder som tiggarna, vi möter utanför butikerna, oftast kommer ifrån. Söker man på internet för att finna hur stor folkgruppen romer är och vidare hur fördelningen är mellan länder i Östeuropa får man inga klara besked. Det råder stor osäkerhet av många olika skäl. En anledning är att många länder, liksom Sverige, inte anger etnicitet i folkbokföring. En annan anledning är att många romer är nomader och vill inte registrera sig.

”Mitt namn är Terez, jag är socialarbetare i romerområdet Valea Rece, Rumänien. Jag jobbar med utbildningsprojekt och hjälper barnen att gå till skolan och motiverar dem att vara kvar i skolan. Jag hjälper även till som lärare i Second chance program. Tack så mycket för er hjälp! Gud välsigne er för er support, kärlek och omsorg.”

I romernas kultur är frihet viktigt och många vill undvika all risk för myndighetsbevakning. Den vanligaste uppgiften som vi får när vi har kontakt med myndigheter i Rumänien är att det är ca 2 miljoner romer som är bosatta i landet.

I Sam-Hjälps olika projekt för barn och familjer i både Rumänien och Bulgarien är andelen romer väldigt stor. Det gäller i skolprojekten såväl som i övriga sociala insatser som Sam-Hjälp stöder. Det är många romska familjer som får kontinuerligt stöd pga. svårigheter med försörjning. Romerna har ofta väldigt stora barnkullar, vilket ökar utsattheten och fattigdomen.

De stora kulturella skillnaderna har gjort att romerna är och har varit ett utsatt folk som är utsatta för mycket förtal, fördomar och förtryck.

Antalet omhändertagna barn i Rumänien som är placerade på hem eller i fosterfamiljer är till stor andel från romska familjer. Detta av många anledningar. Romerna har ofta väldigt stora barnkullar, vilket ökar utsattheten och fattigdomen. Rumänska par som vill adoptera ett barn har ofta önskemålet att barnen inte ska ha romsk etnicitet.

Sam-Hjälps skolprojekt i Rumänien startades när vi mött de första tiggarna i Jönköping. Med stor nöd fick vi inblick i flera mammors liv som hade stora familjer hemma i Rumänien och vars barn inte kom iväg till skolan. Med stort intresse kunde vi starta det första skolprojektet just i den byn som Jönköpings-tiggarna vid det tillfället kom ifrån. Det blev då uppenbart att flera av barnen inte klarade att sköta skolgången i Rumänien. I skolprojektet erbjuds extra lektioner och hjälp med läxor.

Sam-Hjälps insatser för romerna har fyra fokusområden: Utbildning för barnen, försörjning för de vuxna, registrering för medborgarskap, hälso- och sjukvård.

Ge en gåva till romer

Ditt bidrag gör skillnad!

Close Bitnami banner
Bitnami