Församlingar

Sam-Hjälp har genom årens lopp försökt att i alla länder och på alla platser hitta samarbetspartner i kristna församlingar. Genom ett nära samarbete och öppet samtal har vi på det sättet nått oanade framgångar. Att kunna ge hjälp till ande, själ och kropp är ett vinnande koncept som ofta medför bestående förändring.

”Hej, vi skulle vilja säga tack till er svenska organisation för all hjälp som ni har skickat till oss här, till dövförsamlingen, år efter år. Kläder, mat etc. Vi vill säga tack!”

I alla sammanhang är det av avgörande betydelse att ha pålitliga samarbetspartners som arbetar transparent och energiskt. I alla projekt är det av vikt att allt sköts korrekt och för att samarbetet ska vara gott måste allt redovisas ärligt och öppet.

I länder där möjlighet till social hjälp för behövande är liten eller obefintlig blir kyrkans roll betydande. De kristna vill försöka visa medmänsklighet och ge en hjälpande hand så långt det är möjligt.

När det blir känt att Sam-Hjälps hjälpsändningar anlänt till kyrkan händer det ofta att även stadens sociala myndigheter tipsar folk att gå dit och be om hjälp. På en del platser är det ett väl utvecklat samarbete mellan myndigheter och kyrkan.

Sam-Hjälps kontakter med församlingar i de olika länderna har berikat vårt arbete med ytterligare en dimension. Med stor glädje, inspiration och nyfikenhet kan vi ofta dela församlingsgemenskap och gudstjänstliv.

I Bukarest i Rumänien stöder Sam-Hjälp en församling för döva. De började samlas i en liten grupp på 1990-talet och redan då gjorde Sam-Hjälp en betydande insats. Under några år bekostade vi en utbildning av döva evangelister och pastorer. En av dem som utbildades då är sedan dess församlingens pastor. Hans roll som sammanhållande länk är mycket viktig. Att vara döv i ett land som Rumänien är ett mycket stort handikapp som innebär att man har mycket små möjligheter till utbildning och arbete och därmed utebliven försörjning.

Församlingen för döva är en av Sam-Hjälps samarbetspartners och genom dem kanaliseras hjälp till behövande i Bukarest.

Genom Sam-hjälps sociala projekt i samhällen runt staden Drochia i norra delen av Moldavien har små församlingar bildats.

I Bulgarien distribueras hjälpen från Sam-Hjälp genom 45 församlingar som är belägna runt staden Pazardzjik.

Ge en gåva till församlingar

Ditt bidrag gör skillnad!

Close Bitnami banner
Bitnami