Personuppgifter

Sam-Hjälp hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Styrelsen i Sam-Hjälp ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018. Vi vill därför med dessa rader informera dig om att föreningen hanterar dina personuppgifter enligt EU-direktivet.

Vilka personuppgifter finns registrerade?

Sam-Hjälp har hämtat in flertalet uppgifter direkt från dig. Det som finns registrerat är namn, adress, e-postadress, och telefonnummer.

  • För dig som är medlem i föreningen eller volontär noterar vi också födelsedatum och din medlemsavgift.
  • För dig som har volontärsuppdrag noterar vi även uppgifter om närmast anhörig med namn och telefonnummer.
  • För dig som är månadsgivare via autogiro registreras även personnummer och bankkontonummer. Medgivandet dokumenteras i pappersform på Sam-Hjälp.
  • För dig som enbart får vårt nyhetsbrev, noterar vi endast namn och adress (mailadress om du får nyhetsbrevet elektroniskt).
  • För dig som ger gåva via vår hemsida registreras namn, adress, telefonnummer och mailadress.
  • För dig som önskar skattereduktion registreras namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Personuppgifterna hanteras av föreningens administrativa personal.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Sam-Hjälp behöver registrera uppgifter om dig för att kunna administrera dina gåvor, ditt medlemskap, volontärsuppdrag, månadsgivande eller nyhetsbrevsläsare på ett effektivt sätt.

Vilken laglig grund har vi för att behandla personuppgifterna?

Enligt dataskyddsförordningen har vi ett berättigat intresse av att föra personregister för att kunna sköta vår verksamhet på ett bra sätt. Lagrade personuppgifter är nödvändiga för verksamheten.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

För dig som finns i Sam-Hjälps register hanterar vi personuppgifter enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Upphör ditt engagemang sparas uppgifter till verksamhetsårets utgång.

Utlämnande av personuppgifter

Sam-Hjälp lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.
För dig som är givare via autogiro lämnas dina uppgifter vidare till Bankgirot.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig.
  • Du kan begära att dina uppgifter rättas eller raderas.
  • Du kan klaga på vår hantering av dina personuppgifter hos Datainspektionen.

Har du frågor om dina personuppgifter?

Kontakta Sam-Hjälps kontor eller sänd ett mail till info@samhjalp.se

Styrelsen, Sam-Hjälp

Close Bitnami banner
Bitnami