Serbien

Sam-Hjälps engagemang i Serbien sträcker sig under en lång tid. Det var när kriget bröt ut i forna Jugoslavien och Sverige nåddes av de höga ropen efter katastrofhjälp som biståndet inleddes. Sam-Hjälps satsningar för Serbien har sedan pågått under alla år.

En av våra samarbetspartner är ”Love your Neighbour”. Det är en organisation i nära samarbete med baptistkyrkor. De arbetar i området runt staden Vrnjacka Banja som ligger ca 20 mil söder om huvudstaden Belgrad.

Läs mer om vårt arbete i Serbien nedan.

”Jag vill bara säga tack, tack, tack för allt som ni gör. Det betyder mycket för folk i Serbien.”

I Belgrad är vår samarbetspartner hjälporganisationen ”Bread of Life”. Deras verksamhet är inriktad dels på äldreomsorg dels utvecklingsprojekt för romer med störst inriktning mot barnen. I utkanten av Belgrad i ett slumområde arbetar med sedan många år med speciella efterskol-program där man erbjuder extra stöd och undervisning på eftermiddagstid. Många äldre och framför allt ensamstående utan familj är mycket svårt utsatta. För ensamma äldre med låg pension, sjukdom och handikapp betyder hjälpen oerhört mycket. ”Bread of Life” erbjuder stort antal pensionärer hemtjänst, ekonomisk hjälp och gemenskap.

Under senare år har Sam-Hjälp också gett stöd till ett socialt arbete för barn och ungdom inklusive deras familjer i området norr om staden Vrsac. Ett område med mycket romsk befolkning. Arbetet leds av Jon och Margareta Pitik som är utsända av Hässleholms Pingstförsamling.

Sam-Hjälp har genom årens lopp gett ett antal sjukhus i Serbien begagnade ambulanser. Fordon som tidigare tjänstgjort i Sverige men enbart fem-sex år gamla. Dessa har kommit till mycket stor nytta och välsignelser. De två senaste levererades till Despotovac och Vrasac.

Ge en gåva till Serbien

Close Bitnami banner
Bitnami