Företagsgåva

Snabbgåva

Stötta vårt arbete där det bäst behövs

Genom åren har Sam-Hjälp haft förmånen att få leva nära många företag som på olika sätt gett ett stort stöd till hjälporganisationen. Insatserna från företag kan se väldigt olika ut.

För Sam-Hjälp betyder det mycket att till exempel varor får köpas till reducerat pris, tjänster utförs till nedsatt timkostnad eller att överblivet material skänks. Företag har olika möjligheter att sponsra och det blir till välsignelse för Sam-Hjälp.

En del företag har använt sig av Sam-Hjälps gåvobevis för matpaket som julklapp till anställda eller kunder. En mycket uppskattad julklapp som är väldigt enkel och tydlig.

Företag som väljer att annonsera i Sam-Hjälps tidningar ger samtidigt ett stöd till verksamheten.

Som tack för företagets sponsring utfärdar gärna Sam-Hjälp tack-bevis som kan användas i företagets marknadsföring.

Många företag vill arbeta aktivt för att ett samhällsengagemang där vår miljö och klimat får stå i centrum. I detta kan Sam-Hjälp vara en självklar samarbetspartner eftersom just återvinning och miljöaspekter är grundpelare i Sam-Hjälps verksamhet.

Det är inte bara privatpersoner som kan bli fadder. Även företag kan teckna sig som faddrar och månatligen stödja Sam-Hjälps arbete. Bli företagsfadder Ni också!
Close Bitnami banner
Bitnami