Bulgarien

Sam-Hjälps engagemang i Bulgarien är i området runt staden Parzardjik, vilken är belägen sydost om huvudstaden Sofia. Vår samarbetspartner är en pingstförsamling i staden och dess pastor Sacho Angelov. Den materiella hjälp som vi sänder till området fördelas med hjälp ett stort nätverk av församlingar som finns på landsbygden utanför staden. I samhällena och de mindre byarna råder ofta stor arbetslöshet och därmed fattigdom. Många familjer lever under mycket svår sociala förhållanden.

Läs mer om vårt arbete i Bulgarien nedan.

”Vi har fått välsignelser, mat, kläder – allt. Tack så mycket!”

Förutom humanitära hjälpsändningar som regelbundet sänds till Bulgarien ger vi varje år ett antal familjer ekonomisk hjälp inför skolstarten. De får en så kallad skolpeng. Detta är bidrag till de familjer som har barn som ska börja skolan men av ekonomiska skäl riskerar att inte låta barnen få börja. För många familjer innebär skolstarten en stor ekonomisk börda när barnen ska utrustas för skolarbetet. Även om skolgången är gratis är det mycket skrivmaterial som barnen behöver i skolan som föräldrarna ska bekosta utöver att det behövs kläder, skor, skolväska, gymnastikkläder och mycket annat.

Ge en gåva till Bulgarien

Close Bitnami banner
Bitnami