Om oss

Sam-Hjälps huvudfokus och målsättning är att ge humanitär hjälp på kristen värdegrund till Östeuropa. Behoven ser lite olika ut i de olika länderna där Sam-Hjälp är engagerad, vilket också gör att biståndet är anpassat därefter.

Sam-Hjälps grundregel är att i första hand samarbeta med en kristen organisation eller en lokal församling i respektive land. Genom årens lopp har detta koncept visat sig effektivt där Sam-Hjälp kan bistå med materiella och ekonomiska resurser och den lokala organisationen får redskap för att kunna lindra nöden och ge diakonalt stöd.

Under ett år skickar Sam-Hjälp ca 30 långtradare fullastade med användbart material för familjer och institutioner. Materialet består av skänkta gåvor som kläder, skor, sängkläder, möbler, hjälpmedel och mycket annat.

Sam-Hjälp understödjer ett stort antal projekt med månatligt ekonomiskt stöd. Andra insatser som renoveringar, lägerverksamhet och sociala projekt får tillfälliga stöd.

Stöd oss i vårt arbete!

Följ oss

Våra mottagarländer

% till hjälpinsatser

Volontärer

Medlemmar
Bitnami