Skolprojekt

Det är allmänt känt att utbildning är en tungt vägande, positiv faktor i bekämpning av fattigdom. Detta har Sam-Hjälp tagit fasta på och stöder på många olika platser utbildningsprojekt av flera slag.

Skolprojekt riktar sig till barn som redan går i skolan och som befinner sig i riskzonen för att avsluta skolgången alldeles för tidigt. När kraven i skolan är för höga mot vad eleven kan prestera är ofta den enklaste lösningen att stanna hemma. Många av de barnen som avslutar skolan för tidigt kommer från hem där det saknas stöd från föräldrarna vad det gäller läxläsning o.dyl. De elever som deltar i skolprojektet får extra undervisning i basämnena där matte och rumänska språket utgör grunden. Dessa lektioner leds av utbildade, kvalificerade lärare.

”Från djupet av vårt hjärta vill vi säga tack för tusen och åter tusen människor som har fått hjälp. Tack för att ni kom till Rumänien direkt efter revolutionen för att vara Guds hand för vårt land. Tack för alla leenden, tack för all hjälp och för att ni visar omtanke för vårt folk!”

I staden Bacau i norra delen av Rumänien har Sam-Hjälp ett nära samarbete med hjälporganisationen Valoare Plus. Sedan många är tillbaka har de anställd personal som leder skolprojekt i olika skolor i och utanför staden.

Valoare Plus har utarbetat ett specialanpassat undervisningsmaterial i ämnet livskunskap. Detta ämne har visat sig vara särskilt viktigt och också väldigt populärt bland barnen. Grundläggande levnads-principer byggs ofta upp av normer och levnadsregler i hemmen men många barn växer upp utan den fostran från hemmen. Flera barn har föräldrar som vistas utomlands, under långa tidsperioder, i hopp om att hitta arbete. Just nu bedriver Sam-Hjälp skolprojekt i tre olika skolor. Det är mer än hundra barn som får denna unika hjälp.

I Pauleascadalen som ligger norr om staden Pitesti i Rumänien arbetar hjälporganisationen Somebody Cares. De har verksamhet i två humanitära center i ett område med övervägande romsk befolkning. Här stöder Sam-Hjälp två skolprojekt för totalt ca 100 barn.

Målsättningen med skolprojekten är dels att motivera barnen och hjälpa dem att gå kvar i skolan och fullfölja sin skolplikt. Dels att stimulera och stödja till vidare studier, där det är möjligt. Förhoppningen är att utbildningen ska leda till en anställning.

Ge en gåva till skolprojekt

Ditt bidrag gör skillnad!

Close Bitnami banner
Bitnami