Föreningen

Hjälporganisationen Sam-Hjälp är en ideell förening med medlemmar. Alltsedan Sam-Hjälps start 1990 har organisationen haft sin hemvist i Jönköping vilket också gör att en stor andel av föreningens medlemmar är från trakterna runt Jönköping och Småland. Men Sam-Hjälps effektiva hjälparbete har också blivit känt på nationell nivå vilket innebär att spridningen av medlemmar är från Norrland till Skåne.

Antalet betalande medlemmar var vid senaste årsskiftet 1049 personer. Medlemmarna kallas till årsmöte under årets första kvartal där man väljer styrelse.

Styrelsen sammanträder kontinuerligt under året tillsammans med anställda. Vid dessa tillfällen ges information och fakta, värdefulla samtal förs som leder till betydelsefulla beslut.

Föreningen har sin styrka dels många medlemmar som är aktiva volontärer och dels i ett stort antal medlemmar som med sitt medlemskap bekräftar och ger sitt stöd till Sam-Hjälps arbete. Därmed blir det också en styrka för styrelse, anställda och frivilligarbetare.

Close Bitnami banner
Bitnami