Lettland

I Lettland är Sam-Hjälps biståndsarbete koncentrerat kring Staden Daugavpils som är den näst största staden efter huvudstaden Riga.

Daugavpils är beläget i området Latgale som ligger österut i landet. Detta område har i många mätningar ansetts som ett av Europeiska Unionens fattigaste område. Människors levnadsstandard är betydligt lägre här än vad det är i exempelvis Riga.

Läs mer om vårt arbete i Lettland nedan.

”För mig betyder Sam-Hjälp väldigt mycket.
Det är inte bara vanligt fraktande av last eller stöd för olika projekt.
Det är ert hjärta. Det som ni har lagt ner i Lettland och vår region.”

Under lång tid var Sam-hjälps samarbetspartner främst pastor Nikolaj Shevshuk med fru Slava. Ett par som fick fly för sin tro under kommunisttiden i Sovjetunionen men som efter Lettlands självständighetsförklaring återkom som missionärer utsända från Sverige. Biståndet fortsätter till deras församling, Nytt liv, som numera leds av pastor Guntars Kokins.

Sam-Hjälp samarbetar med Västervik Hjälper och Vinden i Alingsås. Tillsammans ger vi månatligt stöd dels till rehabiliteringsprojekt för hemlösa, dels för aktiviteter för barn och ungdomar som är bosatta på landsbygden och i småsamhällen utanför staden. Genom de hjälpsändningar som kommer kontinuerligt under året kan församlingen hjälpa ett stort antal människor som lever långt under existensminimum.

Församlingen har en stor kyrka och i den ryms också rehab-projektet. I den stadsdel som kyrkan ligger bedömer man att det finns ca 100 hemlösa. I kyrkans projekt deltar upp till 35 personer. Totalt i staden finns ca 2000 hemlösa. Kommunens socialtjänst kan erbjuda natthärbärge för 40 personer. De som beviljas att få stanna över natt måste betala för det, kunna uppvisa dokument att de är bofasta i staden med en permanent adress och de ska ha ansökt och bli beviljade. Alltså, nästan omöjligt!

Hemlöshet är aldrig en ensam företeelse utan är alltid förenat med en komplex svår social situation. Rehab-programmet är indelat i olika steg. Där den slutliga målsättningen är att ge stöd för att hitta och klara ett eget boende, leva ett självständigt liv och i bästa fall också bli självförsörjande. Teamet som står i ledningen för rehab projektet gör en stor kärleksfull insats. De är människor med egen erfarenhet av liknande problem.

Ge en gåva till Lettland

Close Bitnami banner
Bitnami