Rumänien

Rumänien är det land där Sam-Hjälps historia börjar. De första hjälpsändningarna som organiserades och sändes iväg hade sin upprinnelse i reportage och filmer från de stora, förfärliga institutionerna i Rumänien där omhändertagna barn förvarades.

Tack vare faddersystem i Sverige har Sam-Hjälp fortsatt att ge stöd till barn som växer upp barnhem. På barnhemmet Olteni som är ett statligt barnhem bor det ca 70 barn i skolåldern. Bistånd ges också till två mindre barnhem som båda drivs under Reformerta Kyrkans regi. Lidia och Dorcas Home är uppbyggt som en familjemodell.

Läs mer om vårt arbete i Rumänien nedan.

”Jag talar för barnen som bor på barnhemmet när jag säger att ni gör ett väldigt bra jobb och vi är väldigt tacksamma för det. Er hjälp är en väldigt viktig del av våra liv.”

Under en period var Sam-Hjälp involverat i ett stort pilotprojekt för fosterhemsplaceringar utanför staden Mircurea Ciuc.

I utkanten av staden Tirgu Mures lever ett stort antal romer under extremt svåra levnadsförhållanden. Här drivs en matbespisning som är räddningen för ca 100 barn. Genom socialarbetare på plats får familjerna stöttning och humanitär hjälp.

Alltsedan romerna började resa till Sverige för att tigga har Sam-Hjälp gjort ännu mera insatser för att förändra romernas situation i deras hemländer. Idag drivs skolprojekt på fyra olika orter. Där får barnen extraundervisning och stimulans för att kunna slutföra grundskolan och i bästa fall genomföra en yrkesutbildning. Att skapa arbetstillfällen och ge de vuxna möjlighet till försörjning har bl a kunnat erbjudas i staden Bacau.

Sam-Hjälp har genom årens lopp knutit nära kontakter med ett flertal församlingar. I huvudstaden Bukarest får en församling för döva kontinuerligt hjälp såväl ekonomiskt som med hjälpsändningar.

Ge en gåva till Rumänien

Close Bitnami banner
Bitnami