Rumänien

Rumänien är det land där Sam-Hjälps historia börjar. De första hjälpsändningarna som organiserades och sändes i väg hade sin upprinnelse i reportage och filmer från de stora, förfärliga institutionerna i Rumänien där omhändertagna barn förvarades.

Tack vare faddersystem i Sverige har Sam-Hjälp fortsatt att ge stöd till barn som växer upp på barnhem. Fortfarande finns det stora statliga barnhem, trots att det pågått ett förändringsarbete allt sedan Rumänien gick med i EU 2008. I fler och fler län övergår man till mindre institutioner som påminner om svenska gruppbostäder.

I Covasna län stöder Sam-Hjälp fyra olika boenden för barn i skolåldern. I dessa gruppbostäder bor det 15 barn i vardera hus, alla med särskilda behov.

Bistånd ges också till två mindre barnhem i staden Targu Mures. Båda drivs under Reformerta Kyrkans regi. Lidia och Dorcas Home är uppbyggda efter familjemodell.

Läs mer om vårt arbete i Rumänien nedan.

”Jag talar för barnen som bor på barnhemmet när jag säger att ni gör ett väldigt bra jobb och vi är väldigt tacksamma för det. Er hjälp är en väldigt viktig del av våra liv.”

I utkanten av staden Tirgu Mures lever ett stort antal romer under extremt svåra levnadsförhållanden. Här drivs en matbespisning som är räddningen för ca 100 barn. Genom socialarbetare på plats får familjerna stöttning och humanitär hjälp.

Alltsedan romerna började resa till Sverige för att tigga har Sam-Hjälp gjort ännu mera insatser för att förändra romernas situation i deras hemländer. Idag drivs skolprojekt på fyra olika orter. Där får barnen extraundervisning och stimulans för att kunna slutföra grundskolan och i bästa fall genomföra en yrkesutbildning.

Att skapa arbetstillfällen och ge de vuxna möjlighet till försörjning har bl a kunnat erbjudas i staden Bacau.

Sam-Hjälp har genom årens lopp knutit nära kontakter med ett flertal församlingar. I huvudstaden Bukarest får en församling för döva kontinuerlig hjälp såväl ekonomiskt som med hjälpsändningar.

I staden Bistrita stöder Sam-Hjälp ett hemtjänstprojekt som vänder sig till äldre, sjuka och handikappade. I projektet erbjuds såväl medicinsk som praktisk hjälp.

I Pauleascadalen norr om staden Pitesti arbetar organisationen Somebody Cares. De har ett gediget utvecklingsprogram för vuxna och barn i alla åldrar. Här är Sam-Hjälp stor sponsor till skolprojekt i två olika byar.

Ge en gåva till Rumänien

Close Bitnami banner
Bitnami