Sociala projekt

Rehab för drog- och alkoholberoende

Sedan många år tillbaka stöder Sam-Hjälp ett rehabiliteringsarbete för alkohol- och drogmissbrukare i staden Daugavpils i Lettland. I församlingen Nytt Livs kyrka finns det en lokal i källaren som används för detta arbete. Hit kommer ca 30 män och kvinnor, alla med stora sociala problem. Många av dem har avtjänat ett antal år i fängelse. Flera av dem är hemlösa och löser sin sovplats från dag till dag.

I projektet har man två olika rehabiliteringsprogram. I den första delen är målsättningen att stötta och stödja för att komma ur beroendet och om möjligt hitta ett permanent boende. I projektets andra del ingår mer ansvarstagande, arbetsträning och stödjande arbete för att integreras i samhället.

I lokalen i kyrkans källarvåning erbjuds varje dag gemenskap och värme. Här serveras alla ett mål varm lagad mat. Det finns möjlighet att duscha och få rena kläder.

Hemtjänst

I staden Bistrita i Rumänien har Sam-Hjälp ett gott och nära samarbete med Reformerta Kyrkan. De har ett stort nätverk i staden tillsammans med andra hjälporganisationer och bedriver ett omfattande socialt arbete bland ungdomar, familjer, funktionsnedsatta och äldre.

Kyrkan erbjuder också hemtjänst. I Rumänien är det inte vanligt att äldre bor på äldreboenden. Det är naturligt att något av barnen bor tillsammans med föräldrarna och tar ansvar för dem när krafterna avtar. Idag ökar antalet äldre som bor ensamma eftersom många medelålders har lämnat landet för att hitta försörjning utomlands.

Hemtjänstservicen är en välkommen verksamhet. Den har en stor betydelse både för den praktiska hjälpen och medicinskt kunnig rådgivning men också för gemenskap. Att veta att det finns någon som tittar till mig betyder trygghet och säkerhet för de äldre, sjuka och ensamma människorna.

Mat till funktionsnedsatta och pensionärer

Utanför staden Drochia i Moldavien ger Sam-Hjälp stöd till aktiviteter för barn i tre olika samhällen. På dessa platser görs också varje månad hjälpinsatser för funktionsnedsatta och ensamma pensionärer.

I Moldavien är det en omöjlighet att som gammal ensamstående klara sig på sin pension. Har man ingen annan inkomst är man helt beroende av anhöriga som kan ge stöd med mat och husrum.

Sam-Hjälp ger ekonomiska möjligheter till att ett stort antal gamla, ensamma, handikappade får förstärkning med mat och hygienartiklar varje månad. För de mest ensamma är detta månatliga besök, med leverans av varor, också den enda kontakten utanför hemmet.

Sättpotatis

I de samhällen i Moldavien där Sam-Hjälp har hjälpinsatser är det många familjer som har tillgång till mark. Många har svårt att odla pga. att utsäde och sättpotatis är dyrt att köpa in. Sam-Hjälp har på vårarna gett ett antal behövande familjer en säck med sättpotatis. Detta brukar ge god skörd som firas med en skördefest på hösten där man ger uttryck för tacksamheten både till Gud och Sam-Hjälp.

Ge en gåva till våra sociala projekt

Ditt bidrag gör skillnad!

Close Bitnami banner
Bitnami