Sociala projekt

Rehab för drog- och alkoholberoende

Sedan många år tillbaka stöder Sam-Hjälp ett rehabiliteringsarbete för alkohol- och drogmissbrukare i staden Daugavpils i Lettland. I församlingen Nytt Livs kyrka finns det en lokal i källaren som används för detta arbete. Hit kommer ca 30 män och kvinnor, alla med stora sociala problem. Många av dem har avtjänat ett antal år i fängelse. Flera av dem är hemlösa och löser sin sovplats från dag till dag.

I projektet har man två olika rehabiliteringsprogram. I den första delen är målsättningen att stötta och stödja för att komma ur beroendet och om möjligt hitta ett permanent boende. I projektets andra del ingår mer ansvarstagande, arbetsträning och stödjande arbete för att integreras i samhället.

I lokalen i kyrkans källarvåning erbjuds varje dag gemenskap och värme. Här serveras alla ett mål varm lagad mat. Det finns möjlighet att duscha och få rena kläder.

Hemtjänst

I staden Bistrita i Rumänien har Sam-Hjälp ett gott och nära samarbete med Reformerta Kyrkan. De har ett stort nätverk i staden tillsammans med andra hjälporganisationer och bedriver ett omfattande socialt arbete bland ungdomar, familjer, handikappade, familjer och äldre.

Kyrkan har också startat hemtjänst. I Rumänien är det inte vanligt att äldre bor på äldreboenden. Det är naturligt att något av barnen bor tillsammans med föräldrarna och tar ansvar för dem när krafterna avtar. Idag ökar antalet äldre som bor ensamma eftersom många medelålders har lämnat landet för att hitta försörjning utomlands.

Hemtjänstservicen är en välkommen verksamhet. Den har en stor betydelse både för den praktiska hjälpen, medicinskt kunnig rådgivning och inte minst gemenskap. Att veta att det finns någon som tittar till mig betyder trygghet och säkerhet för de äldre, sjuka, ensamma människorna.

Sättpotatis

I våra hade Sam-Hjälp en hjälpinsats i Moldavien med sättpotatis. Det var i de två samhällena Hasnasenii Mari och Fintinita som är belägna i norra delen av Moldavien. På båda platserna stöder Sam-Hjälp ett arbete bland barnen. Det innebär också att man lär känna familjerna och får insyn i deras sociala liv. Många familjer lever väldigt knapert pga att arbetslöshet.

Ute i samhällena har många familjer tillgång till mark men de har svårt att odla pga att utsäde och sättpotatis är dyrt att köpa in. I våras gav Sam-Hjälp pengar till inköp av sättpotatis. Det var inte mindre än 50 familjer som blev lyckliga mottagare av en stor säck med sättpotatis.

I september anordnade Sam-Hjälp en gruppresa då besöktes också dessa byar. Glädjen var stor när gruppen fick vara med om en skördefest. Flera familjer kom med ny upplockade potatis för att uttrycka sin tacksamhet till Gud och till Sam-Hjälp.

Ge en gåva till våra sociala projekt

Ditt bidrag gör skillnad!

Close Bitnami banner
Bitnami