Historia

Sam-Hjälp är en humanitär hjälporganisation som arbetar på kristen värdegrund. Allt sedan starten i januari 1990 har Sam-Hjälp haft sin utgångspunkt från Jönköping. Enligt organisationens stadgar är fokusområdet Europa och alla hjälpinsatser har genom åren lopp varit riktad till olika länder i östra Europa.

Sam-Hjälp startade som en avdelning i samfundet Svenska Alliansmissionen. Allt eftersom Sam-Hjälps verksamhet växte beslutades att bilda en självständig organisation för att mer effektivt kunna bedriva hjälparbete. Sam-Hjälp registrerades då som en ideell förening med medlemmar. Antalet medlemmar var det senaste året 1049.

Sam-Hjälps verksamhet leds och organiseras av en styrelse och anställd personal. Tillsammans med ett stort antal engagerade volontärer utförs ett vitt grenat arbete. Sam-Hjälp har på ett särskilt sätt varit välsignade med många och kompetenta frivilligarbetare.

Alltsedan Sam-Hjälps start har man sänt hjälpsändningar med egna långtradare till de olika mottagarländerna. Man stöder också ett stort antal projekt ekonomiskt varje månad.

Sam-Hjälp erhåller inte bidrag från några myndigheter utan bedriver allt hjälparbete med insamlade medel vilket ger stor frihet att kombinera sociala hjälpinsatser med diakonalt stöd.

För att bedriva ett omfattande humanitärt hjälparbete krävs pengar. Dessa samlas in på många olika sätt. Exempel på intäkter är inkomster från vår secondhand-butik i Jönköping som helt drivs av volontärer, månatliga gåvor från privatpersoner, faddergåvor, födelsedags- och minnesgåvor, anslag från församlingar, bidrag från andra secondhand-butiker, testamenten mm.

Sam-Hjälp får också ta emot många materiella gåvor från privatpersoner, företag och myndigheter.

All tid, pengar och material som ges till Sam-Hjälp ger ständigt nya möjligheter för att fortsätta hjälparbetet i östra Europa. Genom årens lopp har det också funnits människor som på ett särskilt sätt bett om Guds välsignelse över det som ges till Sam-Hjälp. Människor (du och jag) gör det möjliga – Gud gör det omöjliga!

Close Bitnami banner
Bitnami