Sam-Hjälps stora hjälte och förebild har gått ur tiden. Efter en relativt kort period av sjukdom har Allan Wendefors lämnat detta jordeliv. I januari 1990 antog Allan utmaningen att köra en hjälpsändning till Rumänien. Ingen anade då att detta skulle bli starten på en hjälporganisation som fick namnet Sam-Hjälp och som idag har projekt i flera olika länder i Östeuropa. Trots sin höga ålder arbetade han aktivt för Sam-hjälp så sent som för några månader sedan.
 
Allan fick ett långt liv som han förvaltade väldigt väl. Han älskade livet och tog vara på varje tillfälle som gavs för att möta nya människor och sätta sig in i nya situationer. Han var orädd och la inte mycket tid på att göra konsekvensutredningar. Ord och handling låg väldigt nära varandra. Med de egenskaperna fick han också väldigt mycket uträttat. Allans meritlista kan göras väldigt lång. Hans liv har präglats av arbete och engagemang. Han hade också en stor förmåga att entusiasmera människor omkring sig.
 
I Sam-Hjälp fungerade Allan bäst när vardagen var full av uppgifter och telefonen ringde från morgon till kväll. Hans positiva sätt att möta motgångar har ofta förvånat omgivningen. Han gillade att jobba i underläge som han själv ofta sa. Att lösa problem gav honom en extra injektion av energi. Hans inställning var att det som är möjligt ska vi göra och det omöjliga får vi överlåta åt Gud.
 
Han hade en orubblig fast tro på Jesus. Gudstron var självklar, bönelivet var alltid aktivt. Änglar och bönesvar ingick i Allans vardag. Han var en stor inspiratör och tog alla tillfällen att be tillsammans med vänner.
Vi är många som upplevt att Allan har betytt mycket för oss. Hans liv har satt djupa avtryck. Många har sett en Gudsman och förebild i honom. Den gärning som Allan gjort i Sam-Hjälp hade sitt mål långt utanför Sveriges gränser. Han var en känd och uppskattad vän i flera Östeuropeiska länder. Hans insatser har förvandlat många människors liv och hans gärningar kommer att ha ett bestående värde för lång tid framöver.
 
Har du någon gång träffat Allan Wendefors så kommer du ihåg det. Han var inte en i mängden utan snarare en som utmärkte sig. Med alla hans goda egenskaper, hans humor och den ledargestalt han var så tog han stor plats och därför är tomrummet mycket stort efter honom.
 
Med stor tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på allt vad Allan fick betyda för Sam-Hjälp och för alla de år som vi fick arbeta tillsammans med honom.
 
/Sam-Hjälp
 
Vill du ge en gåva till minne av Allan Wendefors och hans stora gärning som nu drivs vidare i samma anda:
 
Swish: 900 34 19
Bankgiro: 900-3419
Märk gåvan ”Allan”.