Ge till särskilt ändamål

I Lettland är Sam-Hjälps biståndsarbete koncentrerat kring Staden Daugavpils som är den näst största staden efter huvudstaden Riga.

Daugavpils är beläget i området Latgale som ligger österut i landet. Detta område har i många mätningar ansetts som ett av Europeiska Unionens fattigaste område. Människors levnadsstandard är betydligt lägre här än vad det är i exempelvis Riga.

Under lång tid var Sam-hjälps samarbetspartner främst pastor Nikolaj Shevshuk med fru Slava. Ett par som fick fly för sin tro under kommunisttiden i Sovjetunionen men som efter Lettlands självständighetsförklaring återkom som missionärer utsända från Sverige. Biståndet fortsätter till deras församling, Nytt liv, som numera leds av pastor Guntars Kokins.

Här kan det till exempel vara ett citat från en mottagare i Lettland.

Sam-Hjälp samarbetar med Västervik Hjälper och Vinden i Alingsås. Tillsammans ger vi månatligt stöd dels till rehabiliteringsprojekt för hemlösa, dels för aktiviteter för barn och ungdomar som är bosatta på landsbygden och i småsamhällen utanför staden. Genom de hjälpsändningar som kommer kontinuerligt under året kan församlingen hjälpa ett stort antal människor som lever långt under existensminimum.

Församlingen har en stor kyrka och i den ryms också rehab projektet. I den stadsdel som kyrkan ligger bedömer man att det finns ca 100 hemlösa. I kyrkans projekt deltar upp till 35 personer. Totalt i staden finns ca 2000 hemlösa. Kommunens socialtjänst kan erbjuda natthärbärge för 40 personer. De som beviljas att få stanna över natt måste betala för det, kunna uppvisa dokument att de är bofasta i staden med en permanent adress och de ska ha ansökt och bli beviljade. Alltså, nästan omöjligt!

Hemlöshet är aldrig en ensam företeelse utan är alltid förenat med en komplex svår social situation. Teamet som står i ledningen för rehab projektet gör en stor kärleksfull insats. De är människor med egen erfarenhet av liknande problem.

 

Close Bitnami banner
Bitnami