Nu är de iväg, Göran Johansson och David Öhgren. Målet är Moldavien och lastbilen är välpackad och fylld till brädden. Må Guds beskydd vara med er!