Vår kontakt Yurij Voloshin möter en familj.

Sam-Hjälp är tacksamma över att vi nu har startat ännu ett projekt tillsammans med våra mottagare i Berdyciv, Ukraina. Projektets namn är ”Genom ord och handling” och det vill våra mottagare ska genomsyra projektets arbete.

Syftet med projektet är:
– Nå utsatta familjer och hjälpa dem att förbättra sin livssituation.
– Stöd i barns utbildning.

Målgrupper:
– Socialt behövande i Berdyciv och kringliggande byar.
– Barn och ungdomar.

Detta projekt gör vi tillsammans med Huskvarna Allianskyrka vilket vi är glada och stolta över.