Välkommen till Sam-Hjälps årsmöte 25 mars kl.16.00. Plats: Allianskyrkan Jönköping.